Thị trường hàng hóa phái sinh là gì?

Người đăng: Trần Nguyên | Ngày đăng : 15-08-2023 13:12 Xem Quy Định Đăng Bài - Bài viết sắp bị xoá

Trong tài chính, phái sinh là một hợp đồng tài chính có giá trị bắt nguồn từ giá trị của tài sản cơ sở. Tài sản cơ sở có thể là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ (trong trường hợp chúng ta đang thực hiện thì là hàng hóa).

Ứng dụng các công cụ phái sinh vào thực tế, chúng ta có thể dùng để phòng ngừa rủi ro, như người Nông dân hoặc những Đại lý Nông sản nói chung mua bán phòng hộ hay những nhà đầu tư tài chính tìm kiếm lợi nhuận dựa trên các biến động giá cả của hàng hóa trong tương lai.

hang hoa phai sinh

Tìm hiểu thị trường hàng hóa phái sinh

Dưới đây là một số loại thị trường phái sinh phổ biến nhất:

Quyền chọn

Quyền chọn cung cấp cho người mua quyền, nhưng không bao gồm nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản cơ sở ở một mức giá cụ thể vào hoặc trước một ngày cụ thể.

Trong tương lai gần thị trường Quyền chọn sẽ được mở giao dịch bởi  Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV)

Kỳ hạn

Hợp đồng kì hạn là hợp đồng mua hoặc bán một tài sản cơ sở ở một mức giá cụ thể vào một ngày cụ thể.

Hầu hết các loại Nông sản, như Bắp, Đậu nành, v.v… đặc biệt là cà phê đang được giao dịch theo thể thức của Hợp đồng kỳ hạn thông qua hai thị trường London (Café Robusta) và thị trường New York (Café Arabica)

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hóa được giao dịch trên các sàn giao dịch.

Hoán đổi

Hoán đổi là hợp đồng trao đổi dòng tiền dựa trên lãi suất hoặc tiền tệ cụ thể.

Các công cụ phái sinh có thể là một công cụ mạnh mẽ để quản lý rủi ro và tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, chúng cũng có thể có rủi ro, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro liên quan trước khi giao dịch các công cụ phái sinh.

Hiện nay Đầu tư TVT là Công ty Đầu tư, tư vấn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực hàng hóa phái sinh

0/5 (0 Reviews)

Tiếp cận 100 triệu khách hàng tiềm năng trên hệ sinh thái Faceseo

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Faceseo?