Trái phiếu F88

Người đăng: Khôi Lê | Ngày đăng : 11-11-2021 00:13 Xem Quy Định Đăng Bài - Bài viết sắp bị xoá

Trái phiếu F88

Trái phiếu là gì ?
TRÁI PHIẾU F88-18 THÁNGMAS chào muaMAS chào bán Mệnh giá TP 100,000,000 VNĐNgày phát hành 31/08/2020Ngày đáo hạn28/02/2022Ngày thanh toán lãi gần nhất31/05/2021Lãi suất Coupon13%Ngày yết giá 10/08/2021Lãi cộng dồn chưa thanh toán2,528,767Phí dịch vụ (Trên mệnh giá TP)1%0%Đơn giá (VNĐ/TP) 101,528,767102,528,767Hạn mức (Trái Phiếu)1000 Thông tin Trái phiếu

Tên tổ chức phát hành

Công ty Cổ phần Kinh doanh F88

Kỳ hạn trái phiếu

18 tháng

Tổng mệnh giá phát hành

200 tỷ VNĐ

Kỳ trả lãi

03 tháng/lần

Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được bảo lãnh thanh toán bởi Công ty mẹ – Công ty Cổ phần Đầu tư F88

Quyền bán lại trái phiếu:

Sau 12 tháng kể từ Ngày phát hành, Trái chủ có thể yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại Trái Phiếu trước hạn.
Từ thời điểm 01/12/2020, Trái chủ có nhu cầu bán trước hạn sẽ được MAS thực hiện mua lại theo mức giá và hạn mức mua được niêm yết trên website của MAS.

Lịch dừng chuyển nhượng Trái phiếu (cho đợt trả lãi coupon lần 3): 21/05/2021 – 31/05/2021

Các mốc thời gian trả lãi

0/5 (0 Reviews)

Tiếp cận 100 triệu khách hàng tiềm năng trên hệ sinh thái Faceseo

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Faceseo?