Thông tin bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà chuẩn nhất !

Người đăng: hiểm bảo | Ngày đăng : 27-02-2022 18:42 Xem Quy Định Đăng Bài - Bài viết sắp bị xoá

bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà là loại bảo hiểm mà chủ đầu tư hoặc nhà thầu mua trong quá trình thi công xây dựng

tòa nhà. Bảo hiểm sẽ bồi thường cho những tổn thất về thiệt hại của công trình như nguyên vật liệu, công trình đang thi

công,máy móc thiết bị phục vụ thi công và cho cả bên thứ ba.

Bên thứ ba liên quan đến công trình xây dựng tòa nhà ở đây được hiểu là những tòa nhà, căn nhà xung quan công trường thi

công có thể bị ảnh hưởng bởi công trình. Bên thứ nhất là bên mua bảo hiểm tức là chủ đầu tư/ chủ thầu. Bên thứ 2 là Bảo hiểm

Petrolimex- PJICO. Còn lại tất cả là bên thứ ba.

Tư vấn thêm bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
 • Tổng đài:1900545455
 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138
 • Email:pjicosaigon@gmail.com
 • Website: baohiempetrolimex.com| baohiemhanghoa.net| thegioibaohiem.net
 • Zalo, Viber: 0932.377.138
 • Facebook: Bảo hiểm công trình xây dựng

Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà:

Phần I. Thiệt hại vật chất

Bảo hiểm mọi tổn thất, thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với các hạng mục được kê khai tham

gia bảo hiểm phát sinh trong quá trình thi công công trình được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ theo Quy tắc

bảo hiểm xây dựng của PJICO và các điều khoản bổ sung đính kèm Hợp đồng bảo hiểm.

 

Phần II. Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba do các thiệt hại phát sinh trực tiếp liên quan đến quá trình thi công xây dựng các hạng mục của công trình/dự án trong thời gian bảo hiểm.

bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhàbảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

Quy tắc bảo hiểm đang áp dụng tại Bảo hiểm Petrolimex- PJICO hiện nay:

Phạm vi bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này được

áp dụng theo “Quy tắc Bảo hiểm Xây dựng” ban hành kèm theo Quyết định số 633/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày

19/08/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà
bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

Thông báo tổn thất khi công trình có rủi ro xảy ra.

Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc đòi bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này, bên mua bảo hiểm là

chủ đầu tư/ nhà thầu phải lập tức thông báo ngay cho bên Bảo hiểm Petrolimex- PJICO bằng điện thoại hay điện tín cũng như

bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất. Bên Bảo hiểm Petrolimex- PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất

vật chất hay trách nhiệm nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố bên Bảo hiểm Petrolimex- PJICO không nhận được

thông báo tổn thất.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng khách sạn

bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhàbảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

Sau khi thông báo cho bên Bảo hiểm Petrolimex- PJICO theo điều kiện này, bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư/ nhà thầu có thể

tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ. Trong mọi trường hợp khác, đại diện của bên Bảo hiểm Petrolimex- PJICO

sẽ có mặt để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa hay thay thế các hư hỏng đó. Nếu đại diện của bên Bảo

hiểm Petrolimex- PJICO không tiến hành giám định trong một thời gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế (72 giờ)

thì bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư/ nhà thầu có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế và khi đó bên PJICO phải chấp

nhận biên bản hiện trường do bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư/ nhà thầu và công an/ chính quyền địa phương lập.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng trường học

bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà
bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

 • Thông báo tổn thất (theo mẫu)
 • Báo cáo vụ việc (bao gồm diễn biến và nguyên nhân tổn thất)
 • Công văn khiếu nại chính thức (trong đó liệt kê chi tiết giá trị, khối lượng và số tiền khiếu nại)

1906: Quy trình tính toán xây dựng kết cấu khung nhà bê tông cốt thép đầu tiên ra đời ở Pháp. Sự tiến bộ trong lĩnh vực bê

tông cốt thép được đánh giá là chậm có đợt, do vậy, trong thời gian tòa nhà chọc trời Engine State Building ra đời (1930), tòa

nhà bê tông cốt thép cao nhất chỉ là 23 tầng (Exchangc Building ở Seattle Mỹ).

1913: Kết cấu thép phát triển và nhà cao tầng đạt số tầng 60, độ cao 242m ở New York mang tên Woolworth. Xây dựng có dạng của một nhà thờ La Mã.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng thủy điện

Sau thế chiến thứ nhất, sau thời gian tập trung phục vụ chiến tranh, quy trình công nghệ xây dựng nhà cao tầng lại có những

bước khởi sắc mới, đánh dấu bởi những cao ốc 66 tầng (292m) tên Go Wall Tower Building; 71 tầng (283m) tên Citics Service

Building; 77 tầng (319m) lên Chiryslcr Building. . .

Tư vấn thêm bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ:Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
 • Tổng đài:1900545455
 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138
 • Email:pjicosaigon@gmail.com
 • Website: baohiempetrolimex.com| baohiemhanghoa.net| thegioibaohiem.net
 • Zalo, Viber: 0932.377.138
 • Facebook: Bảo hiểm công trình xây dựng

5/5 (1 Review)

Tiếp cận 100 triệu khách hàng tiềm năng trên hệ sinh thái Faceseo

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Faceseo?