Lương 3P là gì? Cách tính lương cho nhân viên theo hệ thống lương 3P

Người đăng: Hellen Lê | Ngày đăng : 23-08-2021 17:23 Xem Quy Định Đăng Bài - Bài viết sắp bị xoá

Lương 3P chính là hệ thống được xây dựng sao cho cấu phần thu nhập cá nhân phải phản ánh được ba yếu tố, gồm có: P1: Position – Vị trí công việc; P2: Person – Năng lực cá nhân và P3: Performance – Kết quả công việc. Một số chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết, hiện tại đây là phương pháp trả lương hợp tình hợp lý đối với người lao động mà vẫn đảm bảo được an toàn tài chính cho công ty.

Lương 3P

Hệ thống lương 3P là gì?

Hệ thống lương 3P là hệ thống lương được xây dựng sao cho các cấu phần thu nhập cá nhân phản ánh được ba yếu tố P1: Position – Vị trí công việc; P2: Person – Năng lực cá nhân và P3: Performance – Kết quả công việc.

P1: Pay for Position – Trả lương theo vị trí

Dựa vào bảng mô tả công việc cùng luật lao động; doanh nghiệp sẽ trả lương P1 tương ứng cho từng vị trí. Do vậy, người quản lý phải đánh giá được giá trị công việc ở từng vị trí chức danh; đồng thời tìm hiểu về mặt bằng trả lương chung của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực để từ đó thiết lập nên quy chế tiền lương rõ ràng; phù hợp cho người lao động.

P2: Pay for Person – Trả lương theo năng lực cá nhân

Các tiêu chí xác định bao gồm:

– Năng lực chuyên môn: đây là các kiến thức cần có về chuyên môn nghiệp vụ ứng với từng chức danh công việc cụ thể trong doanh nghiệp

–  Năng lực cốt lõi: là các khả năng tốt nhất cần có ở người phụ trách chức danh này.

–  Năng lực theo vai trò: là các khả năng tối thiểu cần có của mỗi vị trí công việc.

P3: Pay for Performance – Trả theo hiệu quả công việc

Phương pháp này sẽ được tính dựa trên hiệu quả công việc của người lao động theo quy trình: Giao mục tiêu công việc -> Đánh giá hiệu quả công việc (hoàn thành hay không hoàn thành) -> Thưởng khuyến khích -> Phát triển cá nhân -> Phát triển tổ chức.

Có thể bạn quan tâm:

Hợp đồng lao động thời vụ theo bộ luật lao động 2019

Cách tính lương theo hình thức trả lương theo sản phẩm tại doanh

Cách tính lương cho nhân viên theo hệ thống lương 3P

0/5 (0 Reviews)

Tiếp cận 100 triệu khách hàng tiềm năng trên hệ sinh thái Faceseo

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Faceseo?