Viết tiểu luận

Sự phát triển của mạng xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của toàn xã hội trong những năm gần đây. Xã hội ngày càng trở nên phát triển trong thời đại mới về toàn cầu hóa, việc các trường đại học càng thay đổi trong việc giảng dạy, học tập và kiểm tra. Tuy nhiên, việc kiểm tra của các trường đại học dần có sự cải cách và thay đổi. Từ việc kiểm tra trên giấy, tự luận, nhưng trong sự phát triển của thời đại, các nước đẩy mạnh viết nghiên cứu khoa học để nối tiếp các nghiên cứu trước đó ở mọi lĩnh vực. Thế nên, cũng không ngoại lệ khi các trường đại học dần thay đổi các kì thi giữa kì và cuối kỳ thành các mẫu bài viết tiểu luận. Hơn thế nữa mỗi lĩnh vực nghiên cứu đều được quản lý, sắp xếp theo nhiều trình tự và cách khai thác khác nhau trong nguyên tắc viết tiểu luận.

Các nước đẩy mạnh viết nghiên cứu khoa học (Nguồn ảnh: Internet)

Vậy bài viết tiểu luận là gì?

Để trả lời cho câu hỏi: bài viết tiểu luận là gì? Bạn cần bạn thể hiện khả năng suy nghĩ phân tích, và buộc bạn phải tuân theo một phương thức học tập sâu sắc và hiệu quả. Thế nên, bài viết tiểu luận được hiểu là một bài viết dưới dạng văn bản để nêu lên về một nghiên cứu, một quan điểm hoặc một phát hiện nào đó về một chủ đề mà tác giả đang muốn trình bày. Tiểu luận môn học thường có độ dài khoảng 5-25 trang, tùy vào quy định của trường hoặc của giảng viên trực tiếp giảng dạy môn học của bạn. Tiểu luận tốt nghiệp thì thường sẽ dài hơn, khoảng 30 – 50 trang tùy theo yêu cầu, đây là một dạng của luận văn tốt nghiệp nhưng yêu cầu đơn giản hơn nên gọi là tiểu luận.

Bài viết tiểu luận được hiểu là một bài viết dưới dạng văn bản  (Nguồn ảnh: Internet)

Cách viết một bài viết tiểu luận hay

Tiểu luận không đơn giản chỉ là những bài tập trong hoạt động nghiên cứu mà còn là những bài tập về cách thức giao tiếp. Tiểu luận cho bạn cơ hội để chứng tỏ bạn có thể làm được những gì; rằng bạn hiểu được câu hỏi đặt ra, hiểu được các vấn đề liên quan, và bạn cần đọc khá đầy đủ về các vấn đề đó.

Song để có cách viết một bài tiểu luận hay bạn cần dựa trên các khung mẫu bài viết tiểu luận theo quy chuẩn từ khuôn mẫu bài viết tiểu luận đó sẽ đưa đến các quy trình để có cách viết một bài tiểu luận hay nhất:

 • Phân tích câu hỏi
 • Nghiên cứu
 • Lên kế hoạch
 • Viết
 • Biên Tập

Tuy nhiên, mỗi bước ở các bước trên đều rất quan trọng, thế nên bạn cần có sự chuẩn bị đầy đủ cho các bước phân tích câu hỏi, lên kế hoạch và biên tập, có lẽ một phần do thời gian dành cho bài tập là không đủ. Việc phân tích câu hỏi một cách sơ sài vẫn có thể tạo nên một bài luận với cách viết một bài tiểu luận hay, tuy nhiên không trả lời câu hỏi đặt ra hoặc không bám sát chủ đề.

Để có cách viết một bài tiểu luận hay cần dựa trên các khung mẫu bài viết tiểu luận theo quy chuẩn  (Nguồn ảnh: Internet)

Cấu trúc viết một bài tiểu luận

Để có cấu trúc viết một bài tiểu luận hoàn chỉnh cần nắm chỉnh các mẫu bài viết tiểu luận và mỗi cấu trúc viết một bài tiểu luận sẽ gồm có các Phần, Mục, tiểu mục sau:

Phần Mở đầu

Phần Nội dung

 • Tính cấp thiết của đề tài
 • Tổng quan tình hình nghiên cứu: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước
  • Hệ thống hóa tất cả các công trình, bài viết đã được công bố, kể cả các tiểu luận, luận án cả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài tiểu luận.
  • Phân tích, đánh giá và nêu rõ những mặt thành công và mức độ thành công của các công trình nghiên cứu này trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài luận án hoặc liên quan mật thiết đến các vấn đề cần được đề cập trong luận án; những quan điểm, luận điểm đã được thừa nhận rộng rãi, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong những công trình nghiên cứu này
  • Phân tích, đánh giá và nêu rõ những vấn đề còn tồn tại liên quan đến đề tài tiểu luận mà trong các vấn đề nghiên cứu nói trên đã đề cập, nhưng chưa được giải quyết một cách triệt để hoặc còn đang có ý kiến khác nhau hoặc còn đang bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu;
 • Lựa chọn và xác định những vấn đề thuộc nội dung tiểu luận cần và sẽ tập trung giải quyết.
 • Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
  • Cơ sở lý thuyết: Trong nguyên tắc viết tiểu luận thì cơ sở lý thuyết cần nêu các phân tích của đề tài, nêu và phân tích các giả thuyết nghiên cứu và xác định làm rõ một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài.
  • Kết quả của việc phân tích làm rõ cơ sở lý thuyết và cơ sở lý luận của tiểu luận là đưa ra được một khung phân tích theo nguyên tắc viết tiểu luận, gồm: Câu hỏi nghiên cứu, Lý thuyết nghiên cứu, Giả thuyết nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu: Theo nguyên tắc viết tiểu luận những mặt mạnh của việc sử dụng phương pháp nghiên cứu đó để giải quyết các vấn đề đặt ra trong tiểu luận.
  • Phân tích làm rõ hướng tiếp cận.
  • Chỉ rõ mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu.
 • Phạm vi đối tượng nghiên cứu: Giới hạn và phân tích rõ về đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, thời gian nghiên cứu, địa bàn nghiên cứu…
 • Danh mục tài liệu tham khảo: Liệt kê toàn bộ tài liệu tham khảo được sử dụng để viết tiểu luận tổng quan theo quy định hiện hành.

Yêu cầu về thể thức, kỹ thuật

 • Trình bày bìa: Sử dụng biểu mẫu đính kèm để trình bày.
 • Trình bày nội dung: Tiểu luận phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không tẩy xóa; có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị (nếu có). Tiểu luận có dung lượng từ 6 đến 10 trang, không kể trang bìa, mục lục, danh mục bảng biểu…
 • Nội dung tiểu luận được thực hiện trên giấy khổ A4 (210 x 297) theo quy cách:
  • Font chữ: Times New Roman, size: 14
  • Line spacing: 1,5 lines, Paragraph: 6pt
  • Định lề trang giấy: Top: 2cm; Bottom: 2cm; Left: 3cm; Right: 2 cm
  • Toàn bộ nội dung được canh đều Justify (Ctrl + J)
 • Cách đánh số mục: Số thứ tự của các mục được đánh số bằng hệ thống số Ả rập (Không dùng số La mã I, II, III…). Các tiểu mục được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số(1,2,3…), nhiều nhất gồm ba chữ số với số thứ nhất chỉ số mục đầu tiên. Tham khảo cách đánh số mục ở biểu mẫu đính kèm.
 • Danh mục tài liệu tham khảo: Sắp xếp tài liệu tham khảo theo bảng chữ cái tiếng Việt, chữ cái đầu tiên trong tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành. Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, sau đó đến các ngôn ngữ khác.

Cấu trúc viết một bài tiểu luận hoàn chỉnh cần nắm các mẫu bài viết tiểu luận  (Nguồn ảnh: Internet)

Tóm lại, để thực hiện một tiểu luận vô cùng khó. Đối với sinh viên thì việc thực hiện các bào nghiên cứu để làm tiểu luận là việc hết sức quan trọng, nó là bắt buộc đối với thế hệ sinh đại học hiện nay và có thể không bắt buộc đối với sinh viên các trường khác nhưng nó như khuôn mẫu để xây dựng lối tư duy nghiên cứu cho các thế hệ kế tựu. Việc làm bài viết tiểu luận giúp cho sinh viên tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học, khả năng tìm kiếm tư liệu, vận dụng các kiến thức đã học và góp phần xây dựng cho sinh viên nền tảng tự học, tự nghiên cứu trên con đường sự nghiệp sau này.

Việc làm bài viết tiểu luận giúp cho sinh viên tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học, khả năng tìm kiếm tư liệu  (Nguồn ảnh: Internet)

Qua bài viết này, bạn sẽ thu thập thêm nhiều thông tin và hiểu được rõ khái niệm bài viết tiểu luận là gì? Từ đó, sẽ bổ sung các kiến thức về việc cách viết một bài tiểu luận hay theo cấu trúc viết một bài tiểu luận và hỗ trợ bài tiểu luận luận chất lượng và đạt kết quả cao theo mong muốn chính mình.