bộ câu hỏi Test IQ ứng viên

Người đăng: Nguyen Xinh | Ngày đăng : 21-07-2021 15:06 Xem Quy Định Đăng Bài - Bài viết sắp bị xoá

Bộ câu hỏi kiểm tra IQ ứng viên khi tham gia phỏng vấn

Bài trắc nghiệm IQ tuyển dụng được xây dựng với các dạng câu hỏi phong phú hơn, nhằm đánh giá không những khả năng tư duy lập luận về hình vẽ mà còn có cả tính toán IQ số học, trí nhớ , kiến thức và tư duy không gian. Có thể nói Bài test IQ là bài trắc nghiệm toàn diện nhất giúp đánh giá ứng viên tối ưu.

Câu 1. Điền số vào dấu chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ?

 1. 3232
 2. 2867
 3. 2655
 4. 3234
 5. 8756
 6. 9647

Câu 2. Bạn cho biết cái nào sau đây không cùng loại: Mặt Trời, Trái Đất, sao Chổi, Mặt Trăng, ngôi sao, sao Hỏa

 1. Mặt Trời
 2. Trái Đất
 3. sao Chổi
 4. Mặt Trăng
 5. ngôi sao
 6. sao Hỏa

xem tham khảo thêm: https://www.surehcs.com/ap-dung-nguyen-tac-smart-vao-tuyen-dung

Câu 3. Một con sóc nhảy theo một giỏ hạt dẻ nằm trên tay bạn. Giả sử rằng cứ mỗi cú nhảy con sóc tiến được 30cm, mỗi bước bạn đi là 20cm. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước nhảy để con sóc lấy được hạt dẻ nếu khoảng cách giữa bạn và con sóc lúc đầu là 1,8m và cứ sau một bước nhảy của con sóc thì bạn mới tiến một bước.

 1. 6 bước nhảy
 2. 16 bước nhảy
 3. 17 bước nhảy
 4. 18 bước nhảy
 5. 19 bước nhảy
 6. 20 bước nhảy

Câu 4: Một sản phẩm được hạ giá 40%, hỏi sản phẩm đó phải tăng lên bao nhiêu phần trăm để trở về với giá ban đầu?

 1. 40%
 2. 53,3%
 3. 66,66667%
 4. 83,3%
 5. 25%
 6. 33,3%

Câu 5. Trong bài test của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy bài test của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi?

A. 20
B. 25
C. 30
D. 35

Tham khảo chi tiết tại link sau: https://www.surehcs.com/4-bo-cau-hoi-test-iq-danh-cho-tuyen-dung

Theo nguồn: www.surehcs.com

0/5 (0 Reviews)

Tiếp cận 100 triệu khách hàng tiềm năng trên hệ sinh thái Faceseo

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Faceseo?