Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm cần biết những gì ?

Người đăng: đặng Lan | Ngày đăng : 06-12-2022 14:39 Xem Quy Định Đăng Bài - Bài viết sắp bị xoá

Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm là gì ?

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mua bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tổng đài: 1900545455

Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

Email: pjicosaigon@gmail.com

Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

Zalo, Viber: 0932.377.138

Facebook: Bảo hiểm suất ăn công nghiệp

bao-hiem-ngo-doc-thuc-phambao-hiem-ngo-doc-thuc-pham

 

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số: 61/2010/QH12.

được Quốc hội khóa X của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010.

Căn cứ Quy tắc bảo hiểm Trách nhiệm Sản phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 53/2015/QĐ/TSC/TGĐ.

ngày 27/01/2015 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO).

 

Phạm vi bảo hiểm ngộ độc thực phẩm là gì ?

 

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba như:

 

thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật về người.

 

những tổn thất bất ngờ về tài sản.

 

gây nên bởi hàng hóa do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi,

xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người.

 

được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định;

 

Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

 

mà có thể đòi được từ một bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm,

 

phải chi ra với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản của bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường.

 

và việc bồi thường đó được áp dụng theo quy định trong Quy tắc bảo hiểm.

 

Xem: Quy-tac-bao-hiem-trach-nhiem-san-pham.pdf

Các điểm loại trừ bảo hiểm ngộ độc thực phẩm ?

Loại trừ rủi ro khủng bố

 

Trong phạm vi áp dụng của Điều khoản này, “hành động khủng bố” có nghĩa là một hành động,

bao gồm nhưng không chỉ giới hạn của việc sử dụng bạo lực.

 

và/hoặc đe dọa sử dụng bạo lực của bất kỳ người hoặc nhóm người nào,

cho dù hành động một cách đơn độc hoặc nhân danh hay có liên quan đến bất kỳ tổ.

 

chức hay chính phủ nào, được thực hiện nhằm các mục đích chính trị, tôn giáo,

hệ tư tưởng hoặc các mục đích tương tự, bao gồm cả ý định gây ảnh hưởng

 

đến chính quyền và/hoặc đặt công chúng hoặc bất kỳ bộ phận nào của công chúng trong nỗi sợ hãi.

 

Xem thêm: Bảo hiểm ngộ độc bánh trung thu

 

Điều khoản này cũng loại trừ các tổn thất hay bất kỳ chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp nào gây ra bởi.

phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào được thực hiện nhằm kiểm soát, ngăn ngừa.

trấn áp bất kỳ  hành động khủng bố nào hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện theo bất kỳ cách thức nào có.

liên quan đến hành động khủng bố đó.

Trong trường hợp bất kỳ phần nào của Điều khoản này được nhận thấy là không có hiệu lực.

hoặc không thể thi hành được, các phần còn lại sẽ vẫn được giữ nguyên đầy đủ tính hiệu lực.

 

Loại trừ chiến tranh, nội chiến

 

Bộ Hợp đồng bảo hiểm này không bao gồm trách nhiệm pháp lý do được bảo hiểm cho những tổn thất hoặc thiệt.

hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, phát sinh từ hoặc là hậu quả của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch.

hành động khiêu khích quân sự hoặc hiếu chiến của của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay.

không), nội chiến, binh biến, dấy binh, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động,

đảo chính, lực lượng quân sự tiếm quyền, thiết quân luật, phong tỏa, giới

nghiêm hoặc những biến cố và nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố và duy trì tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm.

tịch thu, trưng dụng, trưng thu, quốc hữu hóa, tiêu hủy hoặc thiệt hại tài sản bởi hoặc theo lệnh của bất kỳ Chính phủ.

hay cơ quan công quyền địa phương.

 

Loại trừ hạn chế và cấm vận thương mại

 

Điều khoản này quy định rằng,  không có bất cứ nhà bảo hiểm (hoặc nhà tái bảo hiểm) nào được quyền cung cấp bảo hiểm

và không có bất cứ nhà bảo hiểm

(hoặc nhà tái bảo hiểm) nào phải chịu trách nhiệm chi trả bất cứ khiếu nại, hay yêu cầu bồi thường  theo hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm này nếu như nhà bảo

hiểm (hoặc nhà tái bảo hiểm) khi thực hiện bồi thường theo hợp đồng (Hợp đồng bảo hiểm này), vi phạm:

(i) các nghị quyết hay quy định trừng phạt, hạn chế hoặc cấm vận  kinh tế của Liên Hợp Quốc.

hoặc (ii) các luật lệ hoặc quy định về luật, liên quan đến trừng.

phạt, hạn chế và cấm vận kinh tế,  áp dụng đối với nhà bảo hiểm (tái bảo hiểm).

 

Loại trừ rủi ro an ninh mạng

 

Dù cho có bất kỳ quy định nào trái ngược trong hợp đồng bảo hiểm này, hợp đồng bảo hiểm sẽ loại trừ

mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, chi phí hoặc chi phí khác dù có tính chất như thế nào,

trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, góp phần vào, kết quả từ, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

bất kỳ mất mát hoặc thay đổi hoặc thiệt hại hoặc giảm chức năng, tính khả dụng hoặc sự vận hành

của hệ thống máy tính, trừ khi tuân theo các quy định của khoản 2 điều này;

bất kỳ trường hợp mất khả năng sử dụng, giảm chức năng, sửa chữa, thay thế, phục hồi hoặc tái lập bất kỳ Dữ liệu nào,

bao gồm bất kỳ số tiền nào liên quan đến giá trị của dữ liệu đó;

Xem thêm: Các loại trừ bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Tùy thuộc vào các điều khoản, điều kiện và loại trừ khác có trong hợp đồng bảo hiểm này,

hợp đồng bảo hiểm sẽ bảo hiểm thiệt hại vật chất đối với tài sản được

bảo hiểm theo các hợp đồng bảo hiểm gốc và bất kỳ tổn thất gián đoạn nào phát sinh từ đó.

 

Nó được hiểu và đồng ý rằng bất kỳ Hệ thống máy tính nào sẽ không được coi là đã duy trì

thiệt hại vật chất chỉ do sự tồn tại của bất kỳ khiếm khuyết, tham

nhũng, giảm chức năng hoặc không thể truy cập,

xử lý, sử dụng hoặc vận hành Hệ thống Máy tính đó.

 

Định nghĩa trong bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

 

Hệ thống Máy tính có nghĩa là bất kỳ máy tính, phần cứng, phần mềm,

hệ thống truyền thông, thiết bị điện tử .

bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng.

thiết bị có tích hợp bộ vi xử lý), máy chủ, đám mây hoặc bộ vi điều khiển bao gồm bất.

kỳ hệ thống tương tự nào hoặc bất kỳ cấu hình nào của hệ thống nói trên và bao gồm mọi đầu vào.

đầu ra, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị kết nối mạng hoặc thiết bị sao lưu.

 

bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham
bao-hiem-ngo-doc-thuc-pham 

Dữ liệu có nghĩa là thông tin, dữ kiện, khái niệm, mã hoặc bất kỳ thông tin nào khác dưới bất kỳ hình thức nào được ghi lại.

 

hoặc được truyền tải dưới dạng được hệ thống máy tính sử dụng, truy cập, xử lý, truyền tải hoặc lưu trữ.

 

Tổn thất gián đoạn có nghĩa là gián đoạn kinh doanh của chính doanh nghiệp được bảo hiểm hoặc gián đoạn kinh doanh.

 

của khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc bất kỳ tổn thất do hậu quả nào khác.

 

Mua bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

 

Tổng đài: 1900545455

 

Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

 

Email: pjicosaigon@gmail.com

 

Website: baohiempetrolimex.com |  | thegioibaohiem.net

 

Zalo, Viber: 0932.377.138

 

Facebook: Bảo hiểm suất ăn công nghiệp

5/5 (1 Review)

Tiếp cận 100 triệu khách hàng tiềm năng trên hệ sinh thái Faceseo

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Faceseo?