Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà cập nhật quy định mới 2022

Người đăng: hiểm bảo | Ngày đăng : 19-09-2022 17:19 Xem Quy Định Đăng Bài - Bài viết sắp bị xoá

Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được

thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ tòa nhà), trừ đi mức khấu trừ bảo

hiểm quy định.

Mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà uy tín

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
 • Tổng đài: 1900545455
 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138
 • Email: pjicosaigon@gmail.com
 • Website: baohiempetrolimex.com | baohiemhanghoa.net | thegioibaohiem.net
 • Zalo, Viber: 0932.377.138
 • Facebook: Bảo hiểm tòa nhà

Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực

hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh

sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ tòa nhà bao gồm các tài liệu sau:

Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời

điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).

Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền

Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng

chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được bản báo cáo cuối cùng của chuyên gia tính toán tổn thất hay những bằng

chứng xác thực về tổn thất, Bảo hiểm Petrolimex sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất đã được

xác định.

Một khi trách nhiệm đã được chấp nhận thì trong khi chờ xác định số tiền bồi thường thực tế, PJICO có thể tạm

ứng tiền bồi thường nhưng không vượt quá số tiền tối thiểu có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh lúc bấy giờ.

Bảo hiểm Petrolimex có quyền thu hồi số tiền bồi thường tạm ứng nếu:

Có bất kỳ nghi vấn nào về quyền của Người được bảo hiểm được nhận bồi thường bảo hiểm (chừng

nào PJICO chưa nhận được những chứng cứ xác thực cần thiết chứng minh tổn thất).

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Trọng tài:

Sử dụng trọng tài nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ tòa nhà này

(PJICO đã thừa nhận trách nhiệm) thì sự tranh chấp đó sẽ chuyển cho một trọng tài quyết định. Trọng tài này do hai

bên chỉ định bằng văn bản. Nếu hai bên không nhất trí được một Trọng tài chung thì mỗi bên chỉ định một trọng tài

bằng văn bản trong vòng hai tháng kể từ khi một trong hai bên gửi văn bản yêu cầu bên kia cũng làm như vậy.

Trong trường hợp hai trọng tài không thoả thuận được với nhau thì cùng chỉ định một trọng tài chung đứng ra giải

quyết. Trọng tài chung sẽ ngồi cùng với hai Trọng tài kia và chủ tọa cuộc họp của họ. Phán quyết của Trọng tài là

điều kiện tiên quyết bắt buộc phải có nếu muốn kiện PJICO.

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Kế thừa quyền đòi bên thứ ba: bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Với chi phí do Bảo hiểm Petrolimex chịu, Người được bảo hiểm phải thực hiện, cùng thực hiện và cho phép thực

hiện mọi biện pháp và hành động xét thấy cần thiết hoặc do bảo hiểm PJICO yêu cầu nhằm bảo lưu các quyền và

các biện pháp tự bào chữa hoặc nhằm đòi các bên thứ ba miễn trách hoặc bồi thường. Đó là các quyền mà PJICO

được kế thừa sau khi đã trả tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm. Tuy nhiên, các biện pháp hoặc hành động

nói trên có thể được tiến hành hay yêu cầu tiến hành trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo

hiểm

Thời hạn bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm này là một năm. Thời gian bắt đầu và kết thúc hiệu lực bảo hiểm sẽ

được tính từ 0 giờ vào những ngày được ghi trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm sẽ được tự động tái tục

lại hiệu lực sau một năm, trừ khi bảo hiểm petrolimex hay Người được bảo hiểm yêu cầu bằng văn bản trước 30

ngày về việc chấm dứt bảo hiểm vào ngày kết thúc hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ tòa nhà này.

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Bồi thường bảo hiểm tòa nhà theo tỷ lệ :

Số tiền bảo hiểm theo từng hạng mục của Bộ hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn này (ngoại trừ các số tiền bảo hiểm về

chi phí, tiền thuê nhà, chi phí dọn dẹp hiện trường sau tổn thất hoặc số tiền bảo hiểm các căn hộ tư nhân) đều tuân

theo nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ.

Nếu tại thời điểm bắt đầu tổn thất, tài sản được bảo hiểm có giá trị lớn hơn số tiền bảo hiểm thì Người được bảo

hiểm sẽ được xem như người tự bảo hiểm cho phần chênh lệch đó và sẽ phải gánh chịu một tỷ lệ tương ứng của

tổn thất đó.

bảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm tòa nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ chung cư,bảo hiểm nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư,bảo hiểm cháy nổ,mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ tòa nhà

Bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ tòa nhà này không bồi thường các mức khấu trừ ghi trong giấy chứng nhận bảo

hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm tài sản đối với mỗi và mọi tổn thất xác định được sau khi áp dụng tất cả các điều khoản,

điều kiện của Quy tắc bảo hiểm này, kể cả điều khoản về bồi thường theo tỷ lệ.

Mua bảo hiểm cháy nổ tòa nhà uy tín

CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX SÀI GÒN

 • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
 • Tổng đài: 1900545455
 • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138
 • Email: pjicosaigon@gmail.com
 • Website: baohiempetrolimex.com | baohiemhanghoa.net | thegioibaohiem.net
 • Zalo, Viber: 0932.377.138
 • Facebook: Bảo hiểm tòa nhà
5/5 (1 Review)

Tiếp cận 100 triệu khách hàng tiềm năng trên hệ sinh thái Faceseo

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Faceseo?