Bạn đã biết về Cổng thông tin dành cho nhân viên

Người đăng: Nguyen Xinh | Ngày đăng : 16-08-2021 18:12 Xem Quy Định Đăng Bài - Bài viết sắp bị xoá

Bạn đã biết về Cổng thông tin dành cho nhân viên

HR-Portal-745x385

Mô hình quản trị Nguồn nhân lực đã và đang thay đổi theo xu hướng quản trị chuyên sâu. Các dịch vụ nhân sự được Lạc Việt xây dựng đầy ̣̣đủ theo vòng đời nhân viên tại doanh nghiệp. Hệ thống vượt ra ngoài phạm vi chỉ dành cho nhân viên chính thức. Từng dịch vụ chi tiết được Lạc Việt thiết kế xuyên suốt từ: Ứng viên – Hội nhập nhân viên mới – Chính thức – Nghỉ việc.

Hệ thống Cổng thông tin dịch vụ nhân sự (SureHCS for Employee Self-Services) tạo ra các kênh truyền thông xuyên suốt và hiệu quả giữa các bên:

  • Ứng viên – Phòng Tuyển dụng – Bộ phận tuyển dụng.​
  • Nhân viên mới – Quản lý trực tiếp – Đồng nghiệp – Các bộ phận nội bộ – Lãnh đạo.​
  • Nhân viên – Quản lý – Bộ phận quản trị nguồn nhân lực.​

Hệ thống Cổng thông tin dịch vụ nhân sự của SureHCS:

  • Giúp giảm thiểu công tác quản trị nguồn nhân lực.
  • Xây dựng môi trường văn hoá cho doanh nghiệp hiệu quả.
  • Truyền thông nội bộ xuyên suốt, quảng bá và tạo nên thương hiệu tuyển dụng cho Doanh nghiệp.
  • Giảm chi phí hành chính, tiết kiệm thời gian thực hiện quy trình.

Các dịch vụ nổi trội truyền thông xuyên suốt từ khi nhân viên còn là một ứng viên – làm việc & phát triển nghề nghiệp – nghỉ việc.

Xem thêm: https://www.surehcs.com/cong-thong-tin-dich-vu-nhan-su

0/5 (0 Reviews)

Tiếp cận 100 triệu khách hàng tiềm năng trên hệ sinh thái Faceseo

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Faceseo?